bg

10 March, 2020

PHÒNG SAIGON – HANOI (PHÒNG LIỀN KỀ)

Diện tích phòng hội nghị lớn, có thể tách ra thành 02 phòng họp riêng biệt, đây là lựa chọn hàng đầu cho những buổi hội họp của các công ty, lễ kỉ niệm, những buổi họp báo….

Diện tích: 97m²

Sức chứa theo các loại:

  • Lớp học – 70 khách
  • Rạp hát – 100 khách
  • Dạng chữ U – 40 khách
  • Dạng tiệc – 80 khách

thông tin