bg

10 March, 2020

Dịch vụ cho khách kinh doanh – Business Center

Khi quý khách cần dịch vụ để hỗ trợ cho chuyến công tác của mình, quý khách có thể đến với dịch vụ Business Center của chúng tôi tại sảnh của khách sạn

Dịch vụ Business Center của khách sạn mở cửa mỗi ngày theo khung giờ bắt đầu từ 07 giờ sáng đến 12 giờ tối: các dịch vụ hoạt động xuyên suốt 24 giờ như photo, in, và máy vi tính

thông tin