bg

10 March, 2020

Bến Nhà Rồng

Bến Nhà Rồng, tên chính thức là Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, là cụm di tích kiến trúc – bảo tàng nằm bên sông Sài Gòn (Thành phố Hồ Chí Minh). Bến Nhà Rồng được xây dựng vào năm 1862 và chính thức được khánh thành vào ngày 4 tháng 3 năm 1863. Từ năm 1864 đến năm 1955, là trụ sở của hãng vận tải Messageries maritimes tại Sài Gòn. Cụm di tích kiến trúc này gắn liền với những sự kiện quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt là sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (chủ tịch Hồ Chí Minh) đã xuống con tàu Amiral Latouche Tréville làm phụ bếp để có điều kiện sang châu Âu, mở đầu hành trình cách mạng của mình. Do đó, từ 1975, cụm di tích kiến trúc của thương cảng Nhà Rồng đã được Nhà nước Việt Nam xây dựng lại thành khu lưu niệm Hồ Chí Minh, và ngày 5 tháng 6 được chọn là Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ở Việt Nam.

thông tin

ghế massage ghế massage toàn thân