bg

17 June, 2019

PHÒNG BOARD ROOM

Loại phòng phù hợp với các nhóm khách có số lượng vừa và nhỏ, rất thích hợp để tổ chức các buổi đào tạo, huấn luyện, họp mặt.

Diện tích: 38,25m²

Sức chứa theo các loại:

  • Lớp học – 24 khách
  • Rạp hát – 45 khách
  • Dạng chữ U – 20 khách
  • Dạng tiệc – 20 khách

thông tin